Logo

Overblijven

Op onze school is er gelegenheid tot overblijven. Dit kan dagelijks, behalve op woensdag. Deze tussenschoolse opvang (TSO) wordt georganiseerd en begeleid door Kinderstralen. Kinderstralen is een landelijke organisatie die op verschillende scholen de tussenschoolse opvang verzorgt.

Het concept van Lunchen op school, onderdeel van Kinderstralen, is ontwikkeld vanuit het kind. De vraag die ten grondslag ligt aan het concept is: wat heeft een kind nodig om prettig te kunnen lunchen en energie op te doen om na de lunchpauze weer fris aan het tweede deel van de schooldag te kunnen beginnen. Dit passend bij de mogelijkheden van de schoolomgeving: Kinderstralen, Lunchen op school, sluit zoveel mogelijk aan bij het pedagogisch klimaat en het beleid van de school.

Verdere kenmerken zijn:
• De kinderen mogen in principe kiezen of zij binnen of buiten willen spelen. Hierbij staat veiligheid voorop.
• Betrokkenheid van de school, ouders en overblijfmedewer-kers via het informatieve platform MijnKinderstralen.
• Transparantie over de betalingen
• Gemakkelijke Aan- en Afmeld app
• Wijzigingen in de opvangdagen zijn kosteloos en zonder opzegtermijnen.

COÖRDINATOR

De coördinator van Kinderstralen op ons Kind Centrum is mw. Evita Helberg.


TARIEF 

De kosten voor TSO bedragen €2,00 per keer (bij structurele afname van TSO). Incidenteel overblijven kan ook, dit kost €2,50 per keer. Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig €6,00 per kind.


INSCHRIJVEN
U kunt uw kind o.a. via de app aan- en afmelden. Voor meer informatie én om uw kind in te schrijven voor de TSO kunt u naar de website van Kinderstralen: mijn.kinderstralen.nl/lunchen-op-school/school/helen-parkhurst.


VRAGEN
Met vragen kunt u bellen naar 030-244 00 65 of u kunt een mailtje sturen naar los@kinderstralen.nl