Logo

SchoolOndersteuningsProfiel (SOP)

SchoolOndersteuningsProfiel (SOP)

Iedere school heeft een schoolondersteuningsprofiel (SOP). In het SOP hebben we als school beschreven hoe de ondersteuning aan leerlingen binnen de school is georganiseerd. Deze ondersteuning bestaat uit twee delen: de basisondersteuning van de school en de extra ondersteuning die een school biedt voor leerlingen die meer nodig hebben. Deze ondersteuning wordt geboden in samenwerking met het samenwerkingsverband. Onze school is onderdeel van het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH). SPPOH ondersteunt scholen bij het vormgeven van passend onderwijs in Haaglanden. Wilt u meer informatie over passend onderwijs op onze school of in de regio, lees dan ons SOP of bezoek de website van SPPOH www.sppoh.nl.

Klik op School Ondersteunings Profiel om het document te openen.

Schoolplan 

Schoolplan 

Elk vier jaar stelt ons Kind Centrum samen met de medezeggenschap een nieuw schoolplan vast.  

Het schoolplan beschrijft de kwaliteit van het onderwijs op ons Kind Centrum. Het schoolplan bevat o.a. het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid, aanvullend beleid, zoals het karakter of de identiteit van het Kind Centrum en de manier waarop de kwaliteit van het onderwijs wordt gewaarborgd en wordt verbeterd. N.a.v. het schoolplan wordt het beleid van elk onderwijsjaar vastgesteld (jaarplan). 

Klik op schoolplan om het document te openen.