Logo

Social Schools

Via Social Schools wordt informatie gedeeld die belangrijk is voor uw kind(eren) en u, zoals de wekelijkse nieuwsbrief en mededelingen van de leerkracht. 

Oudergesprekken worden ingeroosterd via Social Schools. De toegevoegde waarde voor u als ouder is dat u in het vervolg zelf uw gesprekken kunt plannen binnen de aangeboden tijdsloten.  
Via Social Schools kunt u ook absentie van uw kind(eren) melden en de leerkrachten een bericht sturen.