Logo

De Ouderraad

De Ouderraad (OR) houdt zich hoofdzakelijk bezig met de praktische zaken op school, zoals het mede organiseren van festiviteiten. Er zijn werkgroepen die meehelpen bij allerlei feesten. Binnen deze werkgroep zijn er deelgroepen, die samen met teamleden de organisatie van een festiviteit verzorgen.

Daarnaast fungeert de OR als oog en oor voor de MR en het team en kaart, zo nodig samen met de MR, de belangrijke zaken aan bij ons schoolbestuur.

Het activiteitenprogramma ziet er elk jaar als volgt uit: Sinterklaasfeest, Kerstfeest, Paasfeest, sportdag, Zomerfeest, schoolreisjes, viswedstrijd e.d. Naast de hierboven genoemde taken, houdt de OR zich ook bezig met de inkoop voor de verschillende feesten en alles wat zich zoal voordoet. Al deze zaken en de organisatie van de festiviteiten worden besproken in de openbare OR-vergaderingen die ongeveer één keer per anderhalve maand plaats vinden en waarbij elke ouder van harte welkom is. De agenda voor deze vergadering wordt altijd een week van tevoren bekend gemaakt. Tijdens deze vergaderingen wordt ook gesproken over de besteding van het geld van de OR (uw bijdrage) en over allerlei andere punten die van belang zijn voor de hele school.

Heeft u vragen of vindt u het leuk in de OR mee te draaien, dan zijn de OR-leden altijd bereid u nader te informeren.

Voorzitter:           mw. Meryama Aitbahmad
Penningmeester: mw. Angela Mahabir
Secretariaat:                vacature

Algemene leden:

• mw. Meryem Coskun

• mw. Ilona Putkaradze

• mw. Bianca Kleijn

• mw. Saskia Yucel
• mw. Marieke Nakken
• mw. Alma Ujkanovic
• mw. Wesiemah Rahman
• mw. Elif Yanilmaz
• mw. Sita Chautie

 

Team:

mw Trudy Fokma

mw. Rita Putkammer


Directie: Vanaf 11 september 2023 t/m 15 april 2024 neemt mw. Linda Trinthamer-de Kleijn de directie waar.

We kunnen altijd nog ouders gebruiken in de ouderraad. Iets voor u?
Meldt u aan bij een van de leden of via de directie van de school.

Tijdens de jaarvergadering in het begin van het schooljaar wordt de ouderraad vastgesteld. De namen, gekoppeld aan de verschillende functies, zullen we u dan via de nieuwsbrief doen toekomen.

Mevr. E. Massa onderhoudt namens de directie het contact met de OR. Het e-mailadres van de OR is or.obsdaltonhelenparkhurst@gmail.com.