Logo

De Medezeggenschapsraad

De Wet Medezeggenschap Onderwijs regelt de medezeggenschap van ouders en personeel op school.

De Medezeggenschapsraad (MR) kan alle aangelegenheden die de school betreffen bespreken en is bevoegd over deze aangelegenheden het schoolbestuur voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken. De MR bevordert naar vermogen de openheid, de openbaarheid en het onderling overleg op school en moet waken voor discriminatie.

De MR bestaat op onze school uit 11 leden:
• vijf leerkrachten (personeelsgeleding)
• vijf ouders (oudergeleding)
• de directeur is als adviserend lid bij de vergadering aanwezig.

De MR houdt gemiddeld éénmaal per zes weken een openbare vergadering, waarbij alle ouders en personeelsleden welkom zijn. De vergaderingen worden aangekondigd in de nieuwsbrief. De teamgeleding wordt op de informatieavond bekend gemaakt.

 

De Teamgeleding:

  • mw. Karlijn Beekman
  • dhr. Sander Boef
  • mw. Saskia Frishert
  • dhr. Sebastiaan Abrams
  • mw. Linda Trinthamer- de Kleijn

Oudergeleding:
     •  mw. Esmeralda van Heusden
     •  mw. Elise Beemsterboer
     •  mw. Simone de Geus
     •  mw. Daphne Quick
     •  mw. Manuela Uspessij

 Het email adres van de MR is mr.helenparkhurst@gmail.com.

Indien u zich beschikbaar wilt stellen voor de MR, laat dit dan ook weten.