Logo

Kinderraad op de Helen Parkhurst

De kinderraad geeft kinderen de mogelijkheid om mee te denken over allerlei zaken binnen de school.

Leerlingen van groep 6 t/m 8 nemen deel aan de raad.Iedere groep levert d.m.v. verkiezingen één raadslid aan. Alle leerlingen kunnen onderwerpen aanleveren die zij graag in de kinderraad besproken willen hebben. De leden van de kinderraad brengen deze onderwerpen dan in tijdens de kinderraadsvergadering. Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderraadsleden een brief mee met vergaderdata.

Ongeveer 1x per maand is er tussen de middag een vergadering met 1 leerkracht erbij. Ieder kinderraadslid is een keer voorzitter en een keer notulist tijdens een vergadering. De leerkrachten ondersteunen deze leerlingen bij het uitvoeren van hun taak.

Dit jaar zitten Jeevan, Timor, Akin, Jesper, Atiya en Abbas in de kinderraad. Zij zullen dit schooljaar meedenken en vergaderen over het wel en wee van onze school.