Logo

Schoolplan 

Elk vier jaar stelt ons Kind Centrum samen met de medezeggenschap een nieuw schoolplan vast.

Het schoolplan beschrijft de kwaliteit van het onderwijs op ons Kind Centrum. Het schoolplan bevat o.a. het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid, aanvullend beleid, zoals het karakter of de identiteit van het Kind Centrum en de manier waarop de kwaliteit van het onderwijs wordt gewaarborgd en wordt verbeterd. N.a.v. het schoolplan wordt het beleid van elk onderwijsjaar vastgesteld (jaarplan). 

Klik op schoolplan om het document te openen.