Logo

Nieuwsbrief Juli / Augustus

                

Nieuws vanuit de onderbouw groepen 1 t/m 4

Beste ouders/verzorgers,
Dit was alweer de laatste week van het schooljaar. Het jaar is voorbijgevlogen.
Op maandag 1 juli gingen de kinderen van groep 3 en 4 kennis maken met de
nieuwe leerkracht, de nieuwe klas en nieuwe klasgenoten.
De kinderen uit groep 0,1 en 2 gingen op woensdag 3 juli een uurtje kennismaken
met de nieuwe juffen en spelen in de nieuwe klas.
De kinderen van de groepen 3 en 4 hebben vorige week de liedjes van de musical
van groep 8 bekeken. Misschien zijn de kinderen afgelopen donderdag ook nog naar
de musical in het Dakota theater geweest, omdat er een broer of zus naar de
middelbare school gaat.
Op maandag 1 juli gingen de kinderen van groep in hun nieuwe klas kijken. Ze
maakten kennis met de nieuwe juf(fen) en hun nieuwe klas. Best spannend allemaal!
De groepen 1 en 2 hebben het schooljaar afgelopen woensdag met een picknick.
Omdat het de dag ervoor flink geregend had werd de picknick naar de hal en het
speellokaal verplaats het was een gezellig samenzijn!

 

n de laatste 2 weken werd er flink getekend en geknutseld. De resultaten zijn
prachtig.

De kinderen zijn toe aan vakantie en de juffen en meester ook! De klassen zijn leeg
en dankzij de hulp van veel ouders is alles weer schoon. Hartelijk dank voor de hulp
die we mochten ontvangen!
Geniet van jullie vakantie en we zien jullie graag gezond en uitgerust weer terug in
augustus!
De juffen en meester van de onderbouw

 

Nieuws vanuit de bovenbouw groepen 5 t/m 8

Het is alweer zover. Het schooljaar 2023-2024 zit erop.
De laatste nieuwsbrief van dit schooljaar is een feit. Juli stond in het teken van het
afscheid van de groepen 8. Donderdag 4 juli hebben de kinderen een schitterende
musical opgevoerd voor ouders, belangstellenden en het team van de Helen
Parkhurst. Na wekenlang oefenen en liedjes zingen hebben de kinderen een mooi
eindproduct neergezet in theater Dakota. We hebben veel talentvolle spelers gezien.
Er waren zelfs kinderen bij die solo konden zingen. De musical heette ‘Zo goed als
nieuw’ en liet zien dat nieuw en oud goed samen kunnen gaan. Onze complimenten
gaan uit naar de leerkrachten van de groepen 8 (meester Sebastiaan, juf Fatima en
meester Robin). Echt geweldig om dit met 48 kinderen voor elkaar te krijgen. We
hebben ervan genoten.

Maandag 8 juli kwamen de leerlingen van de groepen 8 nog even langs alle klassen
om afscheid te nemen met een afscheidsboekje waar de leerkrachten iets in konden
schrijven. Ook werd de maandag afgesloten met een spetterende disco.

Afgelopen woensdag werden de kinderen volgens traditie de school uitgeveegd. Nu
is echt de tijd aangebroken dat de kinderen uitvliegen. Dat zal best even wennen zijn.
Maar eerst lekker even genieten van een welverdiende vakantie. Succes voor alle
kinderen die aan een nieuwe fase in hun leven gaan beginnen!

De laatste schoolweek stond in het teken van opruimen, schoonmaken en verhuizen
van klaslokalen. Ook kregen de kinderen afgelopen maandag hun rapport foliomap
mee naar huis.
Nu is de tijd aangebroken voor vakantie vieren. We wensen alle ouders en kinderen
een fijne zomervakantie toe en we zien jullie weer terug in het nieuwe schooljaar.
Geniet ervan allemaal!!!!

Nieuws vanuit Gro-up

 

 

Nieuws vanuit Jongleren

Team Peuterleerplek Helen Parkhurst wenst iedereen een heel ontspannen,
gezellige en zonnige vakantie toe

 

 

Tekening van ons Kindcentrum

Wij hebben samen met een tekenaar ons Kindcentrum getekend. Wij zijn trots op het eindresultaat en willen deze dan ook met u delen! 

Ouders in de school

Het kan altijd voorkomen dat u tijdens schooltijd iets wil afgeven voor uw kind, of dat u uw kind komt halen voor een afspraak. Wij willen u er op wijzen dat u dan altijd via de hoofdingang naar binnen moet. Wilt u iets afgeven wat uw kind vergeten is, geef dit dan af bij de administratie (dit geldt voor alle groepen). Zij zullen er dan voor zorgen dat het bij uw kind terecht komt. Mocht uw kind een afspraak hebben meldt u dit dan ook bij de leerkracht via social schools, zodat de leerkracht ervoor kan zorgen dat uw kind op tijd bij de administratie aanwezig is (dit geldt voor de groepen 3 t/m8).  

Waarom doet lezen ertoe? 

 (Voor)lezen stimuleert de taal- en leesontwikkeling 

Kinderen die al jong worden voorgelezen, hebben daar later op school profijt van. Vanaf 7- tot 10-jarige leeftijd hebben zij gemiddeld een rijkere woordenschat, een sterker leesbegrip en een hogere leesmotivatie. 

Vrij lezen leidt tot beter lezen 

Wanneer kinderen ouder worden, zijn zij steeds beter in staat om ook zelf boekjes te lezen. Naast voorgelezen worden, draagt ook dit zelf lezen bij aan de taal- en leesontwikkeling. Wanneer kinderen vaak in hun vrije tijd lezen, zien zij hun leesvaardigheid stijgen. Als gevolg daarvan worden ze zelfverzekerder over hun leescompetentie, waardoor ze ook weer vaker gaan lezen. Zo neme hun tekstbegrip en woordenschat weer toe, waarna het leesgedrag weer groeit. Het leesgedrag en de leesvaardigheid versterken elkaar zodoende over en weer, en blijven elkaar de hele onderwijscarrière versterken. 

Je kunt gratis lid worden van de bibliotheek!  
Ben je dat al, dan is dat super! Je kunt dan ook gratis gebruik maken van de volgende sites, waar prenten(boeken) worden voorgelezen. Bij sommige sites heb je het boek er ook bij nodig. Ook kunnen kinderen worden voorgelezen in hun moedertaal. Ook als je geen lid bent van de bibliotheek, kun je deze sites bezoeken. 

https://prentenboekeninalletalen.nl/ 

https://yoleo.nl/ 

https://www.passendlezen.nl/iguana/www.main.cls?surl=superboek 

Wij hopen dat er thuis veel (voor)gelezen wordt en dat de kinderen er veel plezier aan beleven. 

Leesplezier

We vinden het belangrijk om het leesplezier van kinderen te bevorderen. 

Hierdoor hebben we in het Kind Centrum zwerfboeken. Deze boeken zijn voorzien van een sticker met ‘zwerfboek’ erop. Er zijn drie kasten; een voor de onderbouw, een voor de middenbouw en een voor de bovenbouw. U mag het boek houden, maar mag het ook terugbrengen. Als u thuis een boek heeft voor de zweefbibliotheek, mag u dit aan juf Sandra Scholte geven of bij de administratie inleveren.

Wist u dat uw kind t/m 18 jaar gratis lid kan zijn van de bibliotheek? U kunt o.a. gratis boeken lenen bij een bibliotheek. Ook organiseert de bibliotheek leuke activiteiten voor kinderen. 

Wist u dat als uw kind lid is van de bibliotheek gratis luisterboeken kan downloaden/lenen bij www.onlinebibliotheek.nl? Deze luisterboeken leent u voor een periode en gaan daarna automatisch weer van uw account. Superhandig! Zo kan een luisterboek nooit te laat worden ingeleverd, beschadigen of kwijtraken. 

Aanmeldperiode basisschool
Is uw kind geboren tussen 01-07-2021 t/m 30-09-2021?
Meld uw kind dan aan in de aanmeldperiode die voor uw kind is
vastgesteld!
Lever het ingevulde aanmeldformulier in tussen 16 september 2024
en 30 september 2024.

Schoolmaaltijd

Beste ouder/verzorger

Uw school doet mee met het Programma Schoolmaaltijden. Met dit programma willen we ervoor zorgen dat onze leerlingen met voldoende eten naar school gaan. Met een gevulde maag kunnen kinderen namelijk beter leren. Veel ouders/verzorgers kunnen extra steun gebruiken, nu alles duurder wordt. Daarom krijgen alle ouders/verzorgers van deze school dit bericht. Dit filmpje legt het programma nog wat verder uit: https://schoolmaaltijden.nl/boodschappenkaart/

Bijlage 3 – Flyer

WIS Collect

Dit schooljaar zijn wij voor het innen van de oudergelden overgegaan naar een geautomatiseerd systeem genaamd WIS Collect. Dit systeem maakt het makkelijker en overzichtelijker om betalingen te innen.
In dit korte instructie filmpje ziet u hoe dit in zijn werking zal gaan.

https://vimeo.com/133035617

Ingangen 

De groepen 1 en 2 nemen de achterste zijingang (aan de kant van het veld) en dat de groepen 3 t/m 8 nemen de voorste zijingang (aan de kant van de straat). De hoofdingang is geen ingang meer voor onze basisschoolgroepen.  

Wij zoeken nog verschoningskleding!

Iedereen heeft weleens een ongelukje, valt in een plas of wordt vies op een dag. Daarom zijn wij bij de kleuters op zoek naar verschoningskleding. Wij zijn op zoek naar broeken, T-shirts, sokken en ondergoed. Heeft u thuis nog iets wat wij kunnen gebruiken? U kunt het inleveren bij de leerkracht van uw kind. Heel erg bedankt alvast! 

Afzetten en ophalen van de kinderen

Bij het brengen en ophalen van de kinderen vragen wij u aandacht om uw auto te parkeren op een juiste plaats in een van de straten rond het gebouw of op de grote parkeerplaats in de Nieuwersluisstraat. Bij ophalen niet voor de deur wachten totdat uw kind naar buiten komt. Graag ook dan gewoon uw auto parkeren en dan uw kind bij het hek ophalen. De straat voor en naast ons gebouw is nauw.
Alvast bedankt voor uw medewerking.

Informatiestand in centrale bibliotheek, Spui

Ik ben Marwa Mohamed. Ik ben als vrijwilliger lid van de Raad van Ouders bij Leergeld Den Haag. Elke woensdag kunt u me vinden in de centrale bibliotheek van Den Haag aan het Spui. Hier geef ik van 10.00-12.00 uur voorlichting. Ouders kunnen bij mij terecht met hun vragen: bijvoorbeeld over het aanvragen van een fiets, laptop/computer, materialen om te sporten of mee te doen aan kunstlessen. Ik spreek naast Nederlands ook Arabisch.

Waar staat Leergeld Den Haag voor

Leergeld Den Haag is er voor kinderen van 4 t/m 17 jaar uit gezinnen met een laag inkomen. We geven hulp in natura. Dit doen we samen met de gemeente Den Haag en met bijdragen van lokale fondsen, het bedrijfsleven en particulieren. Voor uw vragen over deze email, kunt u mij mailen: marwaalya58@live.nl 

Voor overige informatie kunt u ook kijken op onze website: https://www.leergelddenhaag.nl/

Overblijf

Op Dalton KC Helen Parkhurst verzorgt Kinderstralen de tussenschoolse opvang (TSO). 

Evita is de coördinator hiervan. Wanneer er iets tijdens de overblijf gebeurt, dan kunt u Evita bereiken via helenparkhurst.kinderstralen@gmail.com of via 06-18488497.
Werktijden zijn maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 11.00-13.30.

Wanneer u wijzigingen omtrent de TSO wilt doorgeven of wanneer u financiële vragen heeft of bepaalde (di)eet-wensen van uw kind(eren) wil doorgeven, dan kan dit via los@kinderstralen.nl. 

Vrij buiten de vakanties

De directie mag alleen vrijgeven (verlof) buiten de schoolvakanties in bepaalde gevallen, zoals bruiloft, uitvaart, jubileum e.d. Deze kunt u terugvinden in de informatiegids. 

Wanneer u door uw werk niet weg kan tijdens de schoolvakantie, dan dient u dit te bewijzen door een schriftelijke verklaring af te leggen. U mag hierbij maximaal 2 weken weg. Het is hierbij niet de bedoeling dat dit aan een schoolvakantie vastzit. Langer op vakantie gaan buiten de schoolvakanties mag niet van de wet. 

Bij bijzondere gebeurtenissen van meer dan 10 dagen, dient u dit aan te vragen via de leerplichtambtenaar. Dit moet minimaal 8 weken van tevoren. 

Ballen en speelgoed

Door sommige kinderen worden er spullen van huis mee naar school genomen, zoals voetballen en speelgoed.

Dit is altijd op eigen verantwoordelijkheid van thuis. Natuurlijk leren we de kinderen om zuinig om te gaan met materiaal in algemene zin; van jezelf en van een ander. 

Maar het kan weleens voorkomen, dat iets kapotgaat, kwijtraakt of op een dak terecht komt (voetbal). We doen natuurlijk altijd ons best om iets te maken, mee te zoeken of vragen om van het dak af te halen, maar het kan ook voorkomen dat het eindresultaat anders is, dan u had verwacht/bedacht.

Pijlers Dalton

Afgelopen jaar hebben we met het team gekeken naar de vijf pijlers van Dalton en wat dit betekent voor ons Kind Centrum. We hebben bij elke pijler drie zinnen bedacht door het team en de kinderen, die aansluiten hoe wij Daltononderwijs vormgeven. Afgelopen week zijn de mooie posters opgehangen in het Kind Centrum, zie foto.

Mobiele telefoon en smartwatch 

Leerlingen mogen een mobiele telefoon bij zich hebben, maar binnen het Kind Centrum mag deze tussen 8.30 uur en 15.00 uur niet aan staan. Dit geldt ook tijdens de Tussen Schoolse Opvang (overblijf). Indien noodzakelijk mogen kinderen gebruik maken van de telefoon van het Kind Centrum. Het dragen van een SOS-horloge (smartwatch) is tijdens onderwijstijden niet toegestaan. Deze horloges moeten bij de leerkracht worden ingeleverd. Na 15.00 uur kan de leerling het SOS-horloge bij de leerkracht ophalen. 

(Blz. 22 informatiegids) 

Foto’s leerlingen 

Er zijn door verschillende ouders foto’s gemaakt van hun kind(eren). We willen hierbij vragen om uitsluitend uw eigen kind(eren) te fotograferen. Mocht u toch een ander kindje op de foto hebben, dan verzoeken we (middels privacywet) om deze foto(‘s) niet op Social Media te plaatsen of op een andere manier te delen. 

Helpdesk Geldzaken

In de afgelopen jaren hebben we vanuit Helpdesk Geldzaken veel inwoners geholpen met hun vragen over geld. Financiële problemen werken door in alle leefgebieden.

Dit doet de Helpdesk Geldzaken:

De Helpdesk Geldzaken helpt de Haagse burger met vragen over geld, zie bijlage voor meer informatie.

De medewerkers van de Helpdesk Geldzaken helpen;

 • om inzicht te krijgen in inkomen en uitgaven
 • met tips en hulp om direct te besparen
 • bij vragen over toeslagen en regelingen

Oproep ouders wijziging gegevens 

Zouden ouder(s)/verzorger(s) bij een verandering van telefoonnummer of mailadres dit willen doorgeven aan de administratie?  

Bij voorbaat dank. 

Veiligheid bij het brengen en halen van de kinderen  

De veiligheid van de kinderen bij het brengen en halen van het Kind Centrum vraagt extra aandacht. De straat voor en naast ons gebouw is nauw. De (jongere) kinderen worden door u als ouder(s)/verzorger(s) gebracht of gehaald. Met name bij het ophalen ontstaat regelmatig “file” in de straat. Dit komt, omdat ouder(s)/verzorger(s) hun kind(eren) met de auto komen ophalen.   

Wij vragen uw aandacht om uw auto te parkeren op een juiste plaats in een van de straten rond het gebouw. En uw kind(eren) op de stoep te laten wachten. Dit voorkomt gevaarlijke situaties waar kinderen tussen auto’s door lopen.  

Het is geweldig om te zien dat heel veel ouder(s)/verzorger(s) lopend of op de fiets hun kind(eren) komen brengen en halen.  

Veiligheid is iets van ons allemaal.  

Bij voorbaat dank voor uw medewerking. 

Op de website (https://daltonkc-helenparkhurst.nl 

Welkom bij DaltonKC Helen Parkhust | DaltonKC 

Jong Leren De Peuterleerplek Helen Parkhurst van JongLeren bereid uw kind spelenderwijs voor op de basisschool. Kinderen van 2,5 tot 4 jaar spelen op vaste dagdelen onder deskundige leiding van onze pedagogisch medewerkers. 

Op onze website vindt u de nieuwe informatiegids 2023-2024. Hier staat belangrijke informatie over dit onderwijsjaar in. De informatiegids kunt u online bekijken.   

Aan het begin van het schooljaar heeft u de kalender 2023-2024 gekregen. Hier staan belangrijke evenementen en de vrije dagen en vakanties in. Op de achterkant van deze kalender vindt u een QR-code. Wanneer u deze scant, komt u direct bij de (digitale) informatiegids terecht.   

www.daltonkc-helenparkhurst.nl 

Vrije dagen: Marge- en studiedagen van het onderwijsgedeelte van het Kind Centrum 

Vakantie dagen 2024/2025

 • Prinsjesdag: di 17 september 2024
 • Herfstvakantie: ma 28 oktober t/m vr 01 november 2024
 • Kerstvakantie: ma 23 december 2024 t/m vrijdag 3 januari 2025
 • Voorjaarsvakantie: ma 24 februari t/m vr 28 februari 2025
 • Goede Vrijdag: vr 18 april 2025 (aansluitend aan de meivakantie)
 • Tweede Paasdag:ma 21 april 2025 (valt in de meivakantie)
 • Meivakantie: ma 22 april t/m vr 02 mei 2025
 • Bevrijdingsdag: ma 5 mei 2025 (aansluitend aan de meivakantie)
 • Hemelvaartsdag do 29 mei 2025
 • Dag na Hemelvaart vr 30 mei 2025
 • Tweede Pinksterdag ma 09 juni 2025
 • Zomervakantie: ma 21 juli t/m vr 29 augustus 2025

Marge dagen 2024/2025

 • Woensdag 04 september 2024, groep 1 t/m 8 vrij – Startgesprekken
 • Maandag 16 september 2024, groep 1 t/m 8 vrij
 • Woensdag 16 oktober 2024, groep 1 en 2 vrij
 • Donderdag 07 november 2024, groep 1 t/m 8 vrij
 • Vrijdag 20 december 2024, groep 1 t/m 8 vrij
 • Woensdag 29 januari 2025, groep 1 en 2 vrij
 • Vrijdag 21 februari 2025, groep 1 t/m 8 vrij
 • Woensdag 12 maart 2025, groep 1 en 2 vrij
 • Dinsdag 06 mei 2025, groep 1 t/m 8 vrij (aansluitend na de meivakantie)
 • Vrijdag 6 juni 2025, groep 1 t/m 8 vrij
 • Woensdag 11 juni 2025, groep 1 en 2 vrij
 • Vrijdagmiddag 11 juli 2025, groep 1 t/m 8 vrij
 • Donderdag 17 juli 2025, groep 8 vrij
 • Vrijdag 18 juli 2025, groep 1 t/m 8 vrij

 

Stripboeken  

Een oproep vanuit ons Kind Centrum-bibliotheek: Heeft u thuis stripboeken, die niet meer worden gelezen? Zou u deze dan kunnen inleveren bij de administratie van ons Kind Centrum? Alvast bedankt!  

Facebook  

Naast Instagram heeft het Dalton Kind Centrum nu ook een eigen Facebookpagina.  

De Facebookpagina heet: Dalton KC Helen Parkhurst. 

Volg ons! 

Social Schools 

Wist u dat….. 

u uw kind via Social Schools kan afmelden?!  

De absentiemelding komt zowel bij de leerkracht als bij de administratie binnen.  

Ga naar ‘administratie’ in de Social schools app en u kunt hier de reden van afwezigheid melden! 

 

Motto: Laat SAMEN werken voor jou! 

Het team van Dalton Kind Centrum is erin geslaagd om onze Daltonmanier van werken in één zin samen te vatten. De slogan is geworden: Laat SAMEN werken voor jou! Dit is wie wij zijn en wat wij doen. 

Mededelingen Dalton Kind Centrum Helen Parkhurst 

Instagram: Volg ons op @daltonkchp 

Mededelingen Ouderraad en MR 

De Ouderraad (OR) is op zoek naar leden (ouders/verzorgers/oma’s/opa’s), die een activiteit op zich willen nemen om te organiseren, in samenspraak met de leerkrachten en andere OR-leden. Daarnaast zijn er ongeveer 1x per zes weken vergaderingen over lopende zaken. Mocht je interesse hebben om mee te helpen en te praten, meld je dan snel aan bij de administratie van onze school. 

Ouderraad vergadering

Maandagavond 2 september 2024  is er om 19.00 uur een vergadering van de Ouderraad. De vergadering is voor iedereen toegankelijk. 

M.R.vergadering 

Maandagavond 2 september 2024 is er om 19.30 uur een vergadering van de Medezeggenschapsraad. 

E-mail adres van de OR: 

or.obsdaltonhelenparkhurst@gmail.com 

E-mail adres van de MR: 

mr.helenparkhurst@gmail.com