Logo

Nieuwsbrief November/December 24-11-2023

                

Nieuws vanuit de onderbouw groepen 1 t/m 4

We hebben het thema herfst afgesloten en zijn vorige week gestart met het Sinterklaas thema. We kijken naar het Sinterklaasjournaal en de activiteiten staan in het teken van Sinterklaas. Een spannende en leuke tijd voor de kinderen. Afgelopen woensdag hebben alle kinderen hun schoen gezet. De sleutel van de school was zoek en het duurde wel even voordat deze weer gevonden was. Tot onze grote schrik had de Rommelpiet enorm veel rommel gemaakt in de lokalen. Gelukkig was dit met alle hulp weer snel opgeruimd.  

Daarnaast zijn we ook gestart met het Kunst Wetenschap en techniek (KWT) project: Ver Duur Samen. In de klas behandelen we de diverse thema’s die met duurzaamheid te maken hebben. Iedere week komt er een kunstenaar bij ons langs die samen met de kinderen duurzame kunstwerken maakt van door onszelf gerecyclede papierpulp. In de groepen 1 wordt volgende week speelgoed gemaakt van afval. We zamelen geld in door statiegeldflessen in te zamelen zodat we het schoolplein leuker kunnen maken. 

       

 

Nieuws vanuit de bovenbouw groepen 5 t/m 8

Afgelopen maand hebben de kinderen allemaal het rapportfolio gesprek gehad. Ze hebben verteld over de verschillende bladen in hun map, ook hebben de kinderen aangegeven waar ze trots op zijn. Het is leuk om te zien dat kinderen zelf heel goed het rapportgesprek kunnen leiden.

De groepen 4, 5 en 6 hebben een bijzondere voorstelling gezien in Theater Dakota. De kinderen vonden het grappig en ook een beetje gek.

In alle klassen worden flessen gespaard en ingeleverd, heel fijn! Ook zijn we met de lessen bij meester Nathaniel begonnen met het thema ‘VerDuurSamen’.

             

Verder komen we al lekker in de Sinterklaasstemming. De kinderen van de groepen 5 t/m 8 hebben afgelopen maandag lootjes getrokken in de klas. Nu kan het maken van de surprises en de gedichten beginnen. Afgelopen woensdagnacht heeft de rommelpiet een bezoekje aan onze school gebracht. Alle klassen waren overhoop gehaald. Gelukkig konden alle kinderen goed opruimen. In een mum van tijd zag alles er weer netjes uit. De klassen zijn al leuk versierd en er worden ook veel Sinterklaaswerkjes gemaakt.

Nu staat de drukke decembermaand alweer voor de deur met alle feesten. In de volgende nieuwsbrief komt hier een verslagje van!

 

Nieuws vanuit Gro-up

De sint is weer in het land!

De Jolly’s hebben al veel boekjes gelezen en een aantal liedjes geoefend. Uiteraard hebben wij ons lokaal versierd en onze Sint en Piet kostuums zijn uit de kast getrokken.

De Jolly’s zullen de komende dagen hard trainen om de pietjes te kunnen helpen met cadeaus inpakken. Voor nu gaan wij nog even opzoek naar een lekker worteltje voor het paard Ozosnel!!

 

Nieuws vanuit JongLeren

Hoera! Sinterklaas is in het land. Een gezellige, maar soms ook spannende tijd. Op de groep hebben we alle Sint materialen uitgepakt en zijn we met elkaar aan het ontdekken welke kleren Sinterklaas en zijn Pieten dragen. In de huishoek hangen genoeg verkleedkleren om Sint en Piet te spelen.

De kinderen hebben hun schoen gezet en rommelpiet is langs geweest. En op 5 december komt Sint natuurlijk een cadeautjes brengen.

Ook nu staan weer twee themaboeken centraal! Rikki helpt Sinterklaas.

Lieve Sinterklaas, U kunt deze boeken ook thuis lezen/ bekijken door op onderstaande linkjes te klikken;

 1. Rikki helpt Sinterklaas

https://nl.pinterest.com/pin/499407046153913498/

 1. Lieve Sinterklaas

https://www.youtube.com/watch?v=ety-phUdVn0

 1. Karel helpt Sinterklaas

https://www.youtube.com/watch?v=UAO7j1ARrG4

 

Veel lees- en kijk plezier

             

 

Aanmeldperiode basisschool
Is uw kind geboren is tussen 01-10-2020 t/m 31-12-2020?
Meld uw kind dan aan in de aanmeldperiode die voor uw kind is vastgesteld!
Lever het ingevulde aanmeldformulier in tussen 18 december 2023 en 12 januari 2024.

 

Tentoonstelling Speelruimte 

Locatie: Stroom, Hogewal 1-9, Den Haag 

Wanneer: 6 oktober 2023 t/m 7 januari 2024 

Open: woensdag t/m zondag, 12:00-17:00 uur 

Stroom Den Haag presenteert dit najaar met Speelruimte een groepstentoonstelling over kunst bij Haagse scholen. Aan de hand van schetsontwerpen, modellen en filmbeelden geven hedendaagse kunstenaars inzage in het ontstaan van een 13-tal kunstwerken bij scholen. Werken die midden in de stad staan, maar toch ook vaak verborgen blijven voor een groter publiek. Bezoekers aan de tentoonstelling worden uitgenodigd een kijkje te nemen achter de schermen en krijgen te zien hoe kunstenaars samen met leerlingen en scholen nieuwe kunstwerken op bijzondere locaties realiseren. 

Ook ons kunstwerk boven aan de trap is tot stand gekomen door een kunstenaar, werkend bij Stroom. De vier tekeningen m.b.t. het kunstwerk zullen hangen in de speelruimte (tentoonstelling).  

 

Schoolmaaltijd

Beste ouder/verzorger,

Uw school doet mee met het Programma Schoolmaaltijden. Met dit programma willen we ervoor zorgen dat onze leerlingen met voldoende eten naar school gaan. Met een gevulde maag kunnen kinderen namelijk beter leren. Veel ouders/verzorgers kunnen extra steun gebruiken, nu alles duurder wordt. Daarom krijgen alle ouders/verzorgers van deze school dit bericht. Dit filmpje legt het programma nog wat verder uit: https://schoolmaaltijden.nl/boodschappenkaart/

Bijlage 3 – Flyer

 

Ontwikkelimpuls Begaafdheid

Goed nieuws! Er is een subsidie beschikbaar om in twee schooljaren het aanbod/beleid voor onze begaafde kinderen beter te ontwikkelen. Het doel is om een dekkend, duurzaam aanbod te realiseren. De impuls kan op verschillende wijzen worden ingevuld. U kunt hierbij denken aan: 

 • Scholing van het team 
 • Professionalisering van het team 
 • Het (door)ontwikkelen van het beleid voor begaafde kinderen 
 • Het implementeren en eigen maken van een werkwijze/beleid 
 • Het aanschaffen van een signaleringsinstrument 
 • Het aanschaffen van passende materialen 

Om de subsidie te mogen ontvangen, moet een plan geschreven worden. Hierin moet komen te staan wat we als school met het geld willen doen, welke doelen we hiermee willen bereiken en hoe we het gaan aanpakken. De kinderen die deelnemen aan de Ploeterklas hebben onlangs in een interview hun (eerste) input geleverd, die verwerkt is in het plan. Wij vinden het namelijk heel belangrijk dat de kinderen meedenken en meepraten over hetgeen zij nodig achten voor de school en voor zichzelf. De aanvraag wordt binnenkort ingediend en hopelijk toegezegd. We houden u op de hoogte. 

 

WIS Collect

Dit schooljaar zullen wij voor het innen van de oudergelden overgaan naar een geautomatiseerd systeem genaamd WIS Collect. Dit systeem maakt het makkelijker en overzichtelijker om betalingen te innen.

In dit korte instructie filmpje ziet u hoe dit in zijn werking zal gaan.

https://vimeo.com/133035617

 

Ingangen 

Met ingang van dit schooljaar is het weer de bedoeling om terug te gaan naar de oorspronkelijke verdeling (vanuit de bouw) van de ingangen. Dit betekent dat de groepen 1 en 2 de achterste zij-ingang nemen (aan de kant van het veld) en dat de groepen 3 t/m 8 de voorste zij-ingang nemen (aan de kant van de straat). De hoofdingang is vanaf dit schooljaar geen ingang meer voor onze basisschoolgroepen.  

 

Wij zoeken nog verschoningskleding!

Iedereen heeft weleens een ongelukje, valt in een plas of wordt vies op een dag. Daarom zijn wij bij de kleuters op zoek naar verschoningskleding. Wij zijn op zoek naar broeken, T-shirts, sokken en ondergoed. Heeft u thuis nog iets wat wij kunnen gebruiken? U kunt het inleveren bij de leerkracht van uw kind. Heel erg bedankt alvast! 

 

Vrij buiten de vakanties

De directie mag alleen vrijgeven (verlof) buiten de schoolvakanties in bepaalde gevallen, zoals bruiloft, uitvaart, jubileum e.d. Deze kunt u terugvinden in de informatiegids. 

Wanneer u door uw werk niet weg kan tijdens de schoolvakantie, dan dient u dit te bewijzen door een schriftelijke verklaring af te leggen. U mag hierbij maximaal 2 weken weg. Het is hierbij niet de bedoeling dat dit aan een schoolvakantie vastzit. Langer op vakantie gaan buiten de schoolvakanties mag niet van de wet. 

Bij bijzondere gebeurtenissen van meer dan 10 dagen, dient u dit aan te vragen via de leerplichtambtenaar. Dit moet minimaal 8 weken van tevoren. 

 

Ballen en speelgoed

Door sommige kinderen worden er spullen van huis mee naar school genomen, zoals voetballen en speelgoed.

Dit is altijd op eigen verantwoordelijkheid van thuis. Natuurlijk leren we de kinderen om zuinig om te gaan met materiaal in algemene zin; van jezelf en van een ander. 

Maar het kan weleens voorkomen, dat iets kapotgaat, kwijtraakt of op een dak terecht komt (voetbal). We doen natuurlijk altijd ons best om iets te maken, mee te zoeken of vragen om van het dak af te halen, maar het kan ook voorkomen dat het eindresultaat anders is, dan u had verwacht/bedacht.

 

Pijlers Dalton

Afgelopen jaar hebben we met het team gekeken naar de vijf pijlers van Dalton en wat dit betekent voor ons Kind Centrum. We hebben bij elke pijler drie zinnen bedacht door het team en de kinderen, die aansluiten hoe wij Daltononderwijs vormgeven. Afgelopen week zijn de mooie posters opgehangen in het Kind Centrum, zie foto.

 

Mobiele telefoon en smartwatch 

Leerlingen mogen een mobiele telefoon bij zich hebben, maar binnen het Kind Centrum mag deze tussen 8.30 uur en 15.00 uur niet aan staan. Dit geldt ook tijdens de Tussen Schoolse Opvang (overblijf). Indien noodzakelijk mogen kinderen gebruik maken van de telefoon van het Kind Centrum. Het dragen van een SOS-horloge (smartwatch) is tijdens onderwijstijden niet toegestaan. Deze horloges moeten bij de leerkracht worden ingeleverd. Na 15.00 uur kan de leerling het SOS-horloge bij de leerkracht ophalen. 

(Blz. 22 informatiegids) 

 

Foto’s leerlingen 

Er zijn door verschillende ouders foto’s gemaakt van hun kind(eren). We willen hierbij vragen om uitsluitend uw eigen kind(eren) te fotograferen. Mocht u toch een ander kindje op de foto hebben, dan verzoeken we (middels privacywet) om deze foto(‘s) niet op Social Media te plaatsen of op een andere manier te delen. 

 

Helpdesk Geldzaken

In de afgelopen jaren hebben we vanuit Helpdesk Geldzaken veel inwoners geholpen met hun vragen over geld. Financiële problemen werken door in alle leefgebieden.

Dit doet de Helpdesk Geldzaken:

De Helpdesk Geldzaken helpt de Haagse burger met vragen over geld, zie bijlage voor meer informatie.

De medewerkers van de Helpdesk Geldzaken helpen;

 • om inzicht te krijgen in inkomen en uitgaven
 • met tips en hulp om direct te besparen
 • bij vragen over toeslagen en regelingen

 

Oproep ouders wijziging gegevens 

Zouden ouder(s)/verzorger(s) bij een verandering van telefoonnummer of mailadres dit willen doorgeven aan de administratie?  

Bij voorbaat dank. 

 

Veiligheid bij het brengen en halen van de kinderen  

De veiligheid van de kinderen bij het brengen en halen van het Kind Centrum vraagt extra aandacht. De straat voor en naast ons gebouw is nauw. De (jongere) kinderen worden door u als ouder(s)/verzorger(s) gebracht of gehaald. Met name bij het ophalen ontstaat regelmatig “file” in de straat. Dit komt, omdat ouder(s)/verzorger(s) hun kind(eren) met de auto komen ophalen.   

Wij vragen uw aandacht om uw auto te parkeren op een juiste plaats in een van de straten rond het gebouw. En uw kind(eren) op de stoep te laten wachten. Dit voorkomt gevaarlijke situaties waar kinderen tussen auto’s door lopen.  

Het is geweldig om te zien dat heel veel ouder(s)/verzorger(s) lopend of op de fiets hun kind(eren) komen brengen en halen.  

Veiligheid is iets van ons allemaal.  

Bij voorbaat dank voor uw medewerking. 

  

Op de website (https://daltonkc-helenparkhurst.nl 

Welkom bij DaltonKC Helen Parkhust | DaltonKC 

Jong Leren De Peuterleerplek Helen Parkhurst van JongLeren bereid uw kind spelenderwijs voor op de basisschool. Kinderen van 2,5 tot 4 jaar spelen op vaste dagdelen onder deskundige leiding van onze pedagogisch medewerkers. 

Op onze website vindt u de nieuwe informatiegids 2022-2023. Hier staat belangrijke informatie over dit onderwijsjaar in. De informatiegids kunt u online bekijken.   

Aan het begin van het schooljaar heeft u de kalender 2022-2023 gekregen. Hier staan belangrijke evenementen en de vrije dagen en vakanties in. Op de achterkant van deze kalender vindt u een QR-code. Wanneer u deze scant, komt u direct bij de (digitale) informatiegids terecht.   

www.daltonkc-helenparkhurst.nl 

Vrije dagen: Marge- en studiedagen van het onderwijsgedeelte van het Kind Centrum 

Vakantie dagen 2023/2024

– Kerstvakantie: Ma 25-12 t/m 05-01
– Voorjaarsvakantie: Ma 19-02 t/m Vr 23-02
– Goede vrijdag: Vr 29-03
– Tweede paasdag: Ma 01-04
– Meivakantie: Ma 29-04 t/m Vr 10-05
– Tweede pinksterdag: Ma 20-05
– Zomervakantie: Ma 15-07 t/m Vr 23-08

  

Marge dagen 2023/2024
 
– Vr 22-12 , Groep 1 t/m 8 Vrij 
– Wo 17-01 ,Groep 1 en 2 Vrij 
– Vr 16-02 , Groep 1 t/m 8 vrij 
– Wo 10-04 ,Groep 1 t/m 8 Vrij 
– Wo 24-04 ,Groep 1 t/m 8 Vrij 
– Wo 22-04 , ,Groep 1 en 2 Vrij 
– Ma 03-06 ,Groep 1 t/m 8 Vrij 
– Vr-middag 05-07 ,Groep 1 t/m 8 Vrij 
– Do 11-07 ,Groep 8 vrij 
– Vr 12-07 ,Groep 1 t/m 8 Vrij 

 

Stripboeken  

Een oproep vanuit ons Kind Centrum-bibliotheek: Heeft u thuis stripboeken, die niet meer worden gelezen? Zou u deze dan kunnen inleveren bij de administratie van ons Kind Centrum? Alvast bedankt!  

  

Facebook  

Naast Instagram heeft het Dalton Kind Centrum nu ook een eigen Facebookpagina.  

De Facebookpagina heet: Dalton KC Helen Parkhurst. 

Volg ons! 

 

Social Schools 

Wist u dat….. 

u uw kind via Social Schools kan afmelden?!  

De absentiemelding komt zowel bij de leerkracht als bij de administratie binnen.  

Ga naar ‘administratie’ in de Social schools app en u kunt hier de reden van afwezigheid melden! 

 

Motto: Laat SAMEN werken voor jou! 

Het team van Dalton Kind Centrum is erin geslaagd om onze Daltonmanier van werken in één zin samen te vatten. De slogan is geworden: Laat SAMEN werken voor jou! Dit is wie wij zijn en wat wij doen. 

  

Mededelingen Dalton Kind Centrum Helen Parkhurst 

Instagram: Volg ons op @daltonkchp 

 

Mededelingen Ouderraad en MR 

De Ouderraad (OR) is op zoek naar leden (ouders/verzorgers/oma’s/opa’s), die een activiteit op zich willen nemen om te organiseren, in samenspraak met de leerkrachten en andere OR-leden. Daarnaast zijn er ongeveer 1x per zes weken vergaderingen over lopende zaken. Mocht je interesse hebben om mee te helpen en te praten, meld je dan snel aan bij de administratie van onze school. 

Ouderraad vergadering 

Maandagavond 11 December 2023 is er om 19.00 uur een vergadering van de Ouderraad. De vergadering is voor iedereen toegankelijk. 

M.R.vergadering 

Maandag 15 Januari is er om 19.30 uur een vergadering van de Medezeggenschapsraad. 

E-mail adres van de OR: 

or.obsdaltonhelenparkhurst@gmail.com 

E-mail adres van de MR: 

mr.helenparkhurst@gmail.com